Uitwisseling gegevens

Vereniging steunt initiatief gegevensuitwisseling zorg

7 mrt 2019

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen steunt het initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland om te komen tot een betere uitwisseling van medische gegevens. Een brede coalitie van bedrijven, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben hun handtekening gezet onder het manifest Samen Vooruit. Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Dianda Veldman, directeur Patiëntenfederatie Nederland hebben het manifest in ontvangst genomen.

De aangesloten partijen hebben met elkaar afgesproken zich in te zetten voor een aantal principes die de transformatie naar een makkelijke en veilige gegevensuitwisseling moeten versnellen. Allereerst streven de ondertekenaars naar een open ICT-systeem met open (uniforme) standaarden. Daarnaast moet iedere patiënt toegang en zeggenschap hebben over zijn eigen gegevens. Tenslotte is het uitgangspunt dat alle gebruikers veilig en gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot het gegevenssysteem, waarbij de privacy van de patiënt is gewaarborgd.

Verkeerde diagnoses
Op dit moment bestaat er geen uniforme wijze voor het vastleggen en uitwisselen van medische gegevens. Dit leidt tot onwenselijke situaties, zoals verkeerde diagnoses, administratieve ballast voor werkenden in de zorg, hogere mortaliteit in de zorg en stijgende zorgkosten. Ook krijgt de patiënt onvoldoende mogelijkheden om regie te voeren over zijn gezondheid. Minister Bruins gaf eerder aan dat hij digitalisering van gegevensuitwisseling wettelijk wil verplichten. Dit heeft hij recentelijk in overleg met de Tweede Kamer toegezegd.

Real life data
Voor geneesmiddelenbedrijven en behandelaars is een centraal gegevenssysteem van cruciaal belang om een goed beeld te krijgen van de uitkomsten van een bepaalde behandeling met een geneesmiddel. 'Door op een veilige, eenduidige wijze gegevens van diverse zorgverleners te verzamelen, krijgen ontwikkelaars van geneesmiddelen inzicht in de effectiviteit van uiteenlopende therapieën in de praktijk. En zijn ze in staat om therapieën te blijven verbeteren', zegt Gerard Schouw, directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. 'Deze zogenaamde ‘real life’ data worden al door verschillende partijen verzameld, maar op dit moment nog niet op een eenduidige en centrale wijze.'

Manifest Samen Vooruit