200567_VIG_8_PUNTEN_BANNER

Camps (EZK): ‘Ons vestigingsklimaat blijven koesteren’

‘Het is niet vanzelfsprekend dat bedrijven voor Nederland kiezen. We moeten ons vestigingsklimaat koesteren en bedrijven welkom blijven heten.’ Dat zei Maarten Camps, vertrekkend secretaris-generaal van het ministerie van EZK in Het Financieele Dagblad.

21 jul 2020

‘Dat vraagt om een verwelkomend en uitnodigend beleid naar bedrijven toe’, aldus Camps. Volgens de scheidend EZK-voorman, is er in Nederland weinig aandacht voor de positieve bijdragen van het bedrijfsleven, zoals werkgelegenheid, onderzoek en ontwikkeling en daarmee het aantrekken van talent, wat uiteindelijk bijdraagt aan de economische groei.
Het ministerie van EZK werkt aan een nationaal actieprogramma ‘Nieuwe kansen voor Topsector Life Sciences & Health’. Het versterken van de geneesmiddelproductie en -distributie in Nederland is daar een belangrijke pijler van.

Medicijnhub van Europa
‘Wij delen de zorgen van Camps en herkennen dat de politiek en maatschappij weinig oog hebben voor de positieve kanten van het bedrijfsleven’, zegt Carla Vos, hoofd Kennis & Beleid van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). ‘Nederland heeft echter zoveel in zijn mars, juist ook op het gebied van innovatie en productie. De uitlatingen van Camps sluiten dan ook naadloos aan bij het achtpuntenplan dat de VIG deze maand lanceerde om van Nederland de medicijnhub van Europa te maken. In het plan staan acht aanbevelingen om de geneesmiddelenontwikkeling en -productie in ons land een flinke impuls te geven.’

Alles in huis
Vos: ‘Zoals Camps ook aangeeft in het interview, heeft Nederland alles in huis voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat: goede infrastructuur, logistiek, goed opgeleide bevolking, internationale verbindingen en een goed ontwikkeld ecosysteem voor research & development. Alle ingrediënten voor een bloeiende biotech- en geneesmiddelensector zijn hier aanwezig. Maar nog niet alle kansen worden ten volle benut.’

Zelfvoorzienend
‘De coronapandemie heeft pijnlijk duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar de geneesmiddelenketen in Europa is’, zegt Vos. ‘We moeten voor onze geneesmiddelen af van de afhankelijkheid van landen als India en China. De keten is te lang en te kwetsbaar. Problemen bij de productie en distributie van geneesmiddelen dáár leiden tot tekorten en onzekerheden hier. Laten we Europa weer zelfvoorzienend maken, met Nederland als kloppend hart van de medicijnindustrie. We vragen het kabinet om samen te werken aan uitwerking van deze ambitie.’

Acht punten
De acht concrete punten die de VIG daarvoor formuleert, zijn: garandeer langjarig commitment, durf concurrerend te zijn, investeer in productiefaciliteiten, maak productie flexibeler en efficiënter, introduceer slimme logistiek, voer gericht acquisitie, maak de sector aantrekkelijk om in te werken én richt een Geneesmiddel Regieorgaan op.

Achtpuntenplan Nederland als medicijnhub