WGNO - AbbVie - Els-Heidi Bakker- hepatitis C

‘Ik geef niet op totdat hepatitis C de wereld uit is’

28 jul 2020

In 2030 moet hepatitis C verdwenen zijn, stelt de WHO. ‘Een flinke uitdaging! Niet alleen omdat het wereldwijd om 71 miljoen patiënten gaat, maar ook omdat het merendeel zelf niet weet aan chronische hepatitis C te lijden.’ Op Wereld Hepatitisdag vraagt de WHO hier aandacht voor.

Aan het woord is Els-Heidi Bakker, hoofd Medical Affairs Specialty Care bij AbbVie. ‘Ik weet dat het een ambitieuze taak is, maar ik geloof wél dat het kan.’ AbbVie zet zich in om de WHO-doelstelling te realiseren en ondersteunt initiatieven die hiernaar streven.

Tijdig behandelen
Via bloedcontact kunnen mensen het hepatitis C-virus oplopen. Bij ongeveer 80% van de patiënten veroorzaakt dit chronische hepatitis C, waardoor, vaak ongemerkt, blijvende schade aan de lever ontstaat. Hierdoor gaat de lever steeds slechter functioneren, wat op de lange duur bij een deel van de patiënten zelfs tot leverkanker leidt. ‘Tijdig behandelen van de ziekte is dus van levensbelang’, zegt Bakker. ‘En omdat er sinds enkele jaren een nieuwe generatie geneesmiddelen beschikbaar is die meer dan 95% van de chronische patiënten binnen een paar weken kan genezen, heeft de WHO besloten dat het virus in 2030 uitgebannen moet zijn.’

Drie pijlers
‘We doen er alles aan wat in onze macht ligt om de aspiratie van de WHO te ondersteunen. Daarom hebben we drie pijlers opgesteld hoe we kunnen bijdragen. Allereerst willen we de kennis over hepatitis C vergroten. Onze tweede manier van ondersteunen is het helpen versimpelen van het vinden, testen en behandelen van patiënten. Denk aan verbeterde testkits waardoor de uitslag direct bekend is. Ook ondersteunen we opsporingsprogramma’s waardoor ‘verloren’ hepatitis C-patiënten teruggevonden worden.’

#WijGevenNietOp
De belofte van Els-Heidi Bakker is onderdeel van de campagne #WijGevenNietOp, waarin medewerkers van geneesmiddelenbedrijven vertellen over hun toewijding bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen tegen ziektes waarvan we vandaag de strijd nog verliezen. Lees het hele verhaal van Els-Heidi op de site WeWordenBeter.