dubbel betalen BASE_SMALL_45

Zorginstituut Nederland lanceert Zorgcijfersdatabank

Het Zorginstituut Nederland (ZiN) heeft een databank gelanceerd met actuele cijfers over alle kosten voor de basisverzekering en de langdurige zorg. De database maakt de kostenontwikkeling op macro- en microniveau inzichtelijk.

10 nov 2020

De Zorgcijfersdatabank.nl, die elk kwartaal wordt geactualiseerd, is volgens ZiN ook de bron voor de overheid van de officiële cijfers over de zorgkosten in Nederland. Daarnaast zijn op de website onderzoeken en analyses van het Zorginstituut te vinden over trends in kostenontwikkeling in verschillende zorgsectoren, alsook de ZorgCijfers Monitor over de kwartaalcijfers van het basispakket en de langdurige zorg.

Zorgcijfers 2019
Een eerste analyse van de zorgcijfers over 2019 laat zien dat het aandeel uitgaven aan specialistische geneesmiddelen ten opzichte van de totale uitgaven medisch-specialistische zorg is gestegen van 8,1% in 2015 tot 9,4% in 2019. De uitgaven aan specialistische geneesmiddelen is dus harder gestegen dan de uitgaven aan medisch specialistische zorg en overigens ook ten opzichte van de totale uitgaven aan curatieve zorg onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) – dit aandeel stijgt van 4,1 naar 5,1%. De totale uitgaven aan geneesmiddelen (add-on en extramuraal) als aandeel van de totale uitgaven Zvw liet een toename zien van 11,7% naar 13,1%.

Analyse
De verschuiving in deze aandelen komt volgens Wim de Haart, Manager Gezondheidseconomie en Vergoedingen bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, enerzijds door een stijging in de groei van de geneesmiddelenuitgaven. Zo stegen de add-on uitgaven in de jaren 2016, 2017 en 2018 met gemiddeld 9%, en in 2019 met nog maar 4%. Dit komt omdat steeds meer patiënten behandeld worden met geneesmiddelen. De uitgaven aan extramurale geneesmiddelen stegen in 2016, 2017 en 2018 gemiddeld met ruim 1%, in 2019 met 8% (vooral veroorzaakt door BTW-stijging).
Anderzijds vlakt de groei in uitgaven aan medische specialistische zorg af tot 1,7% in 2019 (als gevolg van Hoofdlijnenakkoorden). De totale uitgaven aan Zvw-zorg dalen zelfs in 2019 (vooral omdat verblijfskosten GGZ niet meer onder de Zvw vallen).

Eenduidigheid cijfers
‘Al met al is het een enorme winst dat er eenduidigheid komt over de zorgkosten’, zegt De Haart. ‘Het zou nog mooier zijn als feiten en cijfers ook de onderbouwing van beleid vormen. De zorgcijfersdatabank van het Zorginstituut kan daar een waardevolle bijdrage aan leveren.’

Meer info over de ZorgCijfersdatabank.nl