GERARD SCHOUW-4421fotoRenéKoster- klein(foto René Coster)

‘Over tien jaar moet Nederland dé medicijnhub van Europa zijn’

Nederland moet over tien jaar dé medicijnhub van Europa zijn. Dat zegt directeur Gerard Schouw van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, in een profielinterview in de speciale LSH-bijlage bij het FD.

15 dec 2020

Volgens Schouw heeft de COVID-crisis voor een stroomversnelling gezorgd: ‘Allereerst zijn we het belang gaan inzien van preventie. Vooral bij een virus als COVID is het belangrijk dat er een goed vaccin komt waarmee we kunnen voorkomen dat mensen ziek worden. Dat heeft er ook toe geleid dat het klinisch onderzoek versneld is. Voor het coronavaccin werd al veel sneller onderzoek gedaan bij echte patiënten om te kijken of het geneesmiddel of vaccin helpt of niet. De pandemie heeft duidelijk gemaakt dat er in Nederland veel onnodig lange procedures zijn, waardoor de productie vaak naar het buitenland ging. Door de COVID-pandemie hebben we dit heel snel kunnen veranderen. We willen voor dit soort grote zaken namelijk niet afhankelijk hoeven zijn van andere landen.’

Hoop
Schouw: ‘Als ik kijk naar de hoeveelheid bedrijven die nu al een vaccin klaar hebben liggen, dan geeft dat hoop voor de toekomst. We willen Nederland gezond houden, en dan is het wel zo fijn als Nederlanders ook zo snel mogelijk gebruik kunnen maken van geneesmiddelen.’

Verdienvermogen
Schouw wil het verdienvermogen van Nederland verhogen. ‘De Life Science & Health sector is een belangrijke, kennisintensieve sector die we hiervoor kunnen gebruiken. Momenteel is de branche al goed voor ruim 65.000 banen en 8 miljard euro aan exportwaarde, maar hier valt nog meer te winnen. De komst van de European Medicines Agency (EMA, red.) naar Nederland is ook een belangrijke magneet geweest voor de sector en heeft veel bedrijven en kennis naar Nederland getrokken. Als derde kunnen we hierdoor ook de focus leggen op duurzaam ondernemen om zo tot een duurzamere en schonere farmaceutische sector te komen.’

Minister voor LSH
Daarvoor zou in een volgend kabinet een speciale minister voor LSH moeten komen. Die moet er voor zorgen dat gezondheid en ondernemerschap hand in hand gaan. ‘Daarvoor is het ook belangrijk om handelsmissies verder te versterken, want daarmee haal je bedrijven en kennisinstellingen naar Nederland. Ook is het belangrijk dat er meer geld beschikbaar komt voor onderzoek naar de meest voorkomende ziekten (dementie en kanker, red.). Dat is niet alleen goed voor de patiënten zelf, maar ook voor Nederland als geheel. En we moeten blijven investeren in het aantrekken en de beschikbaarheid van talent. Zonder goede mensen lukt het simpelweg niet. Als we daar vol op inzetten en in de sector blijven investeren zijn we over tien jaar hopelijk dé medicijnhub van Europa.’

FD-bijlage Life Sciences & Health (PDF)