Medicijnresten-in-het-water

VIG Talk op 22 april over medicijnresten uit water

Jaarlijks belandt er ten minste 140.000 kilo aan geneesmiddelenresten in het water. Hoe werken we binnen de medicijnketen het beste samen om medicijnresten in het water terug te dringen? Deze vraag staat centraal tijdens de VIG Talk op 22 april.

30 mrt 2021

Geneesmiddelenresten in water heeft een negatief effect op het milieu en bemoeilijkt de drinkwaterzuivering. De concentratie medicijnresten in het water zal de komende jaren alleen maar verder toenemen, als gevolg van de vergrijzing en klimaatverandering. Eén van de pijlers in de Green Deal Duurzame Zorg is het terugdringen van medicijnresten in water. Cathy van Beek (kwartiermaker Green Deal Duurzame Zorg) zal vertellen welke initiatieven er lopen, hoe geneesmiddelenbedrijven zelf een bijdrage kunnen leveren en over de bijzondere samenwerking binnen de Ketenaanpak medicijnresten uit Water. De tweede spreker is Sander Mager. Als bestuurslid van de Unie van Waterschappen houdt hij zich bezig met waterkwaliteit en duurzaamheid.

Aanmelden
De VIG Talk wordt live uitgezonden, op donderdag 22 april van 16.00 tot 17.00 uur. Carla Vos, hoofd Kennis en Beleid bij de VIG, is dagvoorzitter. Deelnemers kunnen online vragen stellen, via de chatfunctie. Aanmelden kan via onderstaande link. Deelnemers ontvangen kort voor de VIG Talk een linkje.

Aanmelden voor VIG Talk 22 april